Hyvästä parempi – Korihait edustusjoukkue tekee yhteistyötä Opteamin kanssa

24.11.2014

Hyvästä parempi – Korihait edustusjoukkue tekee yhteistyötä Opteamin kanssa
Opteam-yrittäjä Elina Koskela konkretisoi eri ihmistyyppejä Insights Discovery -väriympyrän avulla

Opteam-yrittäjä Elina Koskela konkretisoi eri ihmistyyppejä Insights Discovery -väriympyrän avulla

Korihait panostaa kaudella 2014-2015 entistä enemmän yksilö- ja joukkuevalmennuksen tasoon ja osaltaan siihen kuuluu myös vuorovaikutusvalmennusta. Avun tähän tarjoaa yhteistyökumppani Opteam, jonka edustaja Elina Koskela toimii joukkueen vuorovaikutusvalmentajana. Menetelmänä valmennukselle käytetään Insights Discovery vuorovaikutusvalmennusta.

Insights Discovery on maailmanlaajuisesti käytetty valmennusmenetelmä, jonka avulla autetaan yksilöitä ja ryhmiä parantamaan vuorovaikutustaitojaan sekä löytämään vahvuutensa ja hyödyntämään niitä. Valmennettava oppii ymmärtämään ensin itseään, sen jälkeen muita ja lopulta soveltamaan erilaisia vuorovaikutusmetodeja. Vuorovaikutusvalmennuksen on tarkoitus auttaa parantamaan ryhmäilmapiiriä ja antaa tukea ryhmän johtamiselle. Urheiluseuran kohdalla valmennuksen tarkoitus ja hyöty tulevat voimakkaimmin esille siinä, miten valmennuksen avulla hyväkin joukkue saadaan nostettua yhä korkeammalle tasolle.
-Molemminpuolisen hyödyn aikaansaaminen on yhteistyökumppanuuksissa erityisen tärkeää. Tilanne on varsin ihanteellinen, kun monivuotisessa yhteistyökumppanuudessa vastavuoroisuus saadaan onnistumaan tällaisella tavalla, kertoo Korihaiden toiminnanjohtaja Ville Vuorinen.

Korihait-joukkueen osalta valmennus aloitettiin Pohitullissa menetelmän esittelyllä lokakuun alussa, jonka jälkeen jokainen tahollaan vastasi selainpohjaisen analyysilomakkeen kysymyksiin. Ennakkotehtävän perusteella jokaiselle määriteltiin yksilöllinen, persoonallista tyyliä kuvaava profiili. Profiilien valmistuttua järjestettiin valmennustilaisuus, jossa pelaajat ja valmentajat saivat kukin tutustua omaan profiiliinsa ja käydä niissä olevia asioita läpi yhdessä.
-Uskon että vuorovaikutusvalmennuksen jo alustavistakin tuloksista on paljon hyötyö joukkueelle. Tästä tulee joukkueen valmentajille hyvä työkalu, kun ymmärtävät syvällisemmin pelaajan ajatusmaailmaa ja käyttäytymistä, toteaa Vuorinen tämän kauden ensimmäisen vuorovaikutusvalmennuskerran jälkeen.

Persoonaprofiilit ovat jokaiselle joukkueen jäsenelle henkilökohtaisen kehittymisen työkalu, joka tarjoaa tietoa pelaajan tai valmentajan toimintatavasta, vuorovaikutustyylistä, päätöksenteosta ja auttaa tunnistamaan henkilön vahvuudet ja kehittämiskohteet. Profiilissa tarkastellaan myös joukkueen jäsenen merkitystä ryhmälle, kommunikointityyliä, mahdollisia sokeita kohtia sekä vastakkaista ihmistyyppiä. Lisäksi se tarjoaa selkeät kehittämisehdotukset, jotka toimivat kehittymisen apuvälineenä.
-Profiileissa tiedot pitävät hämmästyttävän hyvin paikkansa. Samalla ennakkokäsitys joukkueen jäsenistä vahvistuu ja löytyy keinoja toimivan tiimityön rakentamiselle, valottaa Vuorinen.

Carl Jungin teoriaan pohjaava Insights Discovery -järjestelmä tuo ryhmän jäsenten välisen erilaisuuden esille värien avulla. Henkilökohtaisissa profiileissa Korihait ovat vastaustensa perusteella asetettu neljän päävärin asteikolle, jotka kuvaavat persoonallisuuden korostuneimpia piirteitä ja ominaisuuksia. Tarkkailijan (sininen) vastakkainen ihmistyyppi on innoittaja (keltainen), kun taas ohjaajan (punainen) vastakkainen ihmistyyppi on tukija (vihreä). Värit helpottavat ymmärtämään ihmistyyppien eroja ja profiilissa esitettyjen vastakkaispersoonien ominaisuuksia suhteessa itseensä.

Elina Koskelan vetämässä valmennustilaisuudessa pelaajat ja valmentajat osallistuivat niin yksilö-, pari-, kuin ryhmätehtäviinkin ja tarkastelivat omia ja toistensa ihmistyyppejä värien avulla. Vuorovaikutusvalmennus auttaa Korihait-joukkuetta jatkossa toimimaan korkeammalla tasolla niin yksilöinä kuin joukkueenakin, kun profiileissa esiin nostettuja asioita työstetään sekä yhdessä että erikseen.

Nanna Rannikko